Hei :) vi rydder på www.eagleeyehill.com, siden vil være oppe igjen så snart som mulig.

Se vår facebook gruppe for annen info om prosjektet.

Dawn of Unity-Oppvåkning til Enhet

Hensikten med Eagle Eye Hill prosjektet er å skape et trygt sted, et rom for mennesker som ønsker å leve ut sitt høyeste potensial som individ, og som ønsker å leve i pakt med naturen-urvisdommen, dyrene og alt levende på moder jord.

Vi vil åpne opp rommet for å komme sammen i Enhet for å inspirere, veilede og dele kunnskap, visdom, nestekjærlighet og medfølelse for hverandre og alt levende på jorden. Sammen ønsker vi å skape håp om at det å leve i Enhet med hverandre vil skape en høyere bevissthet og fremtid på jorden som springer ut fra indre verdier som fred, kjærlighet og medfølelse.

I mange århundrer og gjennom flere generasjoner har menneskeheten blitt separert og kontrollert av styresmakter som ikke har de universelle verdiene som drivkraft til det beste for alle men kun til sitt eget egos begjær.

Vi ønsker å skape muligheten for å bevisstliggjøre oss selv og hverandre gjennom å komme sammen og dele vår urvisdom omkring hvem vi egentlig er, hvorfor vi er her og at vi har denne urkraften og visdommen i oss til å skape om vår virkelighet fra en verden i lidelse til en verden av medfølelse og fred.

Oppvåkningen til Enhet og ut av separasjon er drivkraften til Eagle Eye Hill prosjektet.

Vi ser at menneskeheten og verden i dag har blitt styrt i retningen av grådighet, profitt og ubalanse mellom den spirituelle indre virkeligheten, misbruk av de materielle verdiene og teknologiene som er ment til å være et veiledende gode for menneskeheten og alt liv i universet.

Vi ønsker å inspirere til igjen å komme i balanse og harmoni med vår indre og ytre virkelighet slik det var ment å være for den nødvendige evolusjonen i menneskeheten.

Livet er en spiral av evighet i en konstant forandring og skapelse mot et høyere formål for menneskeheten og alt liv som springer ut fra de indre spirituelle verdiene – urkraften.

Gjennom å leve i enhet og omfavne mangfoldet i vår verden vil vi kunne integrere urvisdommen som allerede ligger i oss.

Når vi integrerer den universelle bevisstheten – urvisdommen ser vi helheten av det mangfoldet av liv som eksisterer i hele universet og som vi er i relasjon med. 

 

 

 

 

A Buddhist Prayer for Peace

May all beings everywhere plagued with sufferings of body and mind quickly be freed from their illnesses.

May those frightened cease to be afraid, and may those bound be free.

May the powerless find power and may people think of befriending one another.

May those who find themselves in trackless, fearful wildernesses - the children, the aged, the unprotected - be guarded by beneficent celestials, and may they swiftly attain Buddhahood.

"So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth"

Starseed © 2011